Close

SMÅVILTJAKT

Rådyrjakt
Rådyrjakt vil alltid være krevende på våre terreng. Det er rene skogsterreng og derfor vil det være en krevende jaktform. Det har blitt skutt lite rådyr de siste årene, men det ser nå ut til at rådyrstammen er i ferd med å ta seg opp igjen. Det har også blitt jaktet lite rådyr, så det er en årsak.
Rådyrjakt selges fritt eller sammen med hytte. Ta kontakt for mer informasjon.
Pris rådyrkort: Kr.700,-/bukk, kr.500,- annet dyr.

Skogsfugl
Det er 4 terreng på hhv 35000da, 30.000 da, 14000da, og 7500da som leies ut på åremål eller uke basis. Det er satt en begrensning på maksimalt respektive 4 gevær og 2 geværer samtidig på fuglejakt i de minste terrengene. Vi har også en begrensning på å slipp av 1 jakthund om gangen.

Det har vært bra med skogsfugl de siste årene. Derfor blir det spennende å se hvordan årets sesong blir. Det ser i hvert fall lovende ut. Men det er mange faktorer som spiller inn. Vi har prøvd å holde rovdyrbestanden nede ved aktiv bekjempelse av mår, mink og røyskatt. Beverjakta har gått bra også i år. Selv om bestanden varierer fra år til år. Rådyr er varierende, men vi har opplevd at bestanden har tatt seg opp de siste årene. På den annen side er rådyrene våre av den store sorten som må overleve en tøff vinter på Finnskogen, så vi har kraftige 6 taggere som går på terrengene.

Terrengene er en blanding av furu og granskog med små myrområder innimellom. Skogsbildet kan variere mellom svært åpne furubestand og tett ungskog og granskog.

Pris på skogsfugljakt varierer fra størrelse på terreng og standard på hytter. I perioden 5.10 – 31.10 vil småviltjakt og elgjakt foregå parallelt.

Hytter
Standarden er ifra eksklusive hytter med 10 sengeplasser, bastu, solcellepanel og fiskedam, til skogshusvære med sengeplass til 4 med minimalt med utstyr.
Beverjakt
Det er fine beverbiotoper i begge terreng. Beverjakta har går fram til 15. mai. Snø- og værforhold har de siste årene vært slik at jakt er uproblematisk fra 1.4.

Ring eller send mail for mer informasjon og et tilbud.